Informatie

Aanmelding

  • U meldt zich telefonisch aan via 0348-434627 of via het aanmeldformulier op de website.
  • Afhankelijk van uw en onze beschikbaarheid wordt een afspraak met u gemaakt. Mogelijk is er niet direct plek en plaatsen we u op de aanmeldingenlijst.
  • Bij het eerste bezoek neemt u het verzekeringsbewijs, een geldig identiteitsbewijs en de verwijsbrief van een arts/tandarts/specialist mee.

Behandeling

  • De eerste behandeling zal voornamelijk bestaan uit een intakegesprek. De klacht wordt geïnventariseerd en mogelijk wordt er al gestart met (een deel van) de observatie of het onderzoek.
  • Mogelijk zal het volledige onderzoek meerdere afspraken in beslag nemen.
  • Na het onderzoek wordt er een plan opgesteld en wordt besproken hoe de behandeling gaat verlopen.
  • De behandeling wordt gestart. Afhankelijk van de duur van de behandeling zal er tussentijds een evaluatie plaatsvinden.
  • Na afsluiting van de behandeling volgt rapportage aan de verwijzer.

Klachtenregeling

Wij hopen dat de logopedische behandeling naar uw tevredenheid zal verlopen. Mocht u toch een klacht hebben over de behandeling, vragen wij u om dit met de behandelend logopedist te bespreken, zodat het probleem kan worden opgelost.

Komt u er samen of eventueel met een van de andere collega’s niet uit, kunt u uw klacht neerleggen bij de Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste lijn.

Wij zijn lid van de beroepsvereniging NVLF en zijn daarmee aangesloten bij het college van Toezicht en de landelijke klachtencommissie logopedie eerste lijn.

Gegevens landelijke klachtencommissie:

Landelijke Klachtencommissie Logopedie in de Eerste lijn
t.a.v. ambtelijk secretaris
Steinhagenseweg 2b
Postbus 75
3440 AB Woerden
Telefoon: 0348 – 45 70 73

Privacyverklaring

Wij verwerken medische gegevens van onze patiënten. Vanwege de gevoeligheid van deze gegevens hebben wij privacy hoog in het vaandel staan. In onze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met de behandelend logopedist via Logopedie Praktijk Woerden.

Klik hier voor onze privacyverklaring.

Praktijkregels

Download hier onze praktijkregels.