Helma Stravers

helma@logopediewoerden.nl

Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag (Terschellingkade)

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de HBO-opleiding Logopedie en Akoupedie in Utrecht en sindsdien ben ik werkzaam als logopedist. Ik ben begonnen op de mytylschool in Utrecht en in het Berg en Bosch ziekenhuis in Bilthoven. Daarna ben ik gaan werken in een logopediepraktijk in Utrecht en op basisscholen in Woerden voor de GGD. Vanaf 1992 ben ik mede eigenaar geworden van Logopedie Praktijk Woerden.
Ik behandel met veel plezier zowel kinderen als volwassenen met problemen op gebied van: stem, spraak, taal, auditieve vaardigheden en afwijkende mondgewoonten. Ook begeleid ik kinderen met lees-, en spellingsproblemen. Ik werk o.a. met de methode: Taal in Blokjes en de methode Specht. In 2018 ben ik opgeleid tot lees-, en spellingsspecialist PO/VO. Ik vind het belangrijk om samen met de ouders naar de mogelijkheden te zoeken waarbij het kind zich het beste ontwikkelt.
Naast mijn werkzaamheden als logopedist, geef ik sinds 1998 trainingen op het gebied van presenteren en het versterken van persoonlijke uitstraling voor onder meer Schouten & Nelissen. Daarbij coach ik mensen met vragen op gebied van spanningsreductie, overtuigend en authentiek presenteren, non-verbale communicatie, stem en uitspraak.

Fran van der Laan

fran@logopediewoerden.nl

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag (Polanerbaan), vrijdag (Terschellingkade)

In 1998 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de hogeschool van Utrecht. Sinds 2000 ben ik werkzaam in de praktijk in Woerden. Naast mijn werkzaamheden in de praktijk heb ik een aantal jaar gewerkt op een instelling voor verstandelijk gehandicapten en in het speciaal onderwijs. In de periode van 2000 tot 2018 heb ik vanuit de praktijk ook in de kliniek van het ziekenhuis gewerkt en heb ik veel ervaring kunnen opdoen met o.a. neurologische aandoeningen en (zeer) jonge kinderen met voedingsproblemen. Afgelopen jaren heb ik op meerdere onderdelen van ons prachtige vak na- en bijscholingen gevolgd. Sinds 2008 ben ik geregistreerd pré-verbale logopedist en houd ik me bezig met eet en drinkproblemen bij zeer jonge kinderen soms in combinatie met eerste stappen van communicatie. In de praktijk richt ik me verder vooral op de behandelingen van kinderen met spraak en/ of taalstoornissen. Hierbij zie ik een grote diversiteit aan kinderen met een normale ontwikkeling, maar ook kinderen met uiteenlopende onderliggende problematiek. Zo heb ik mij afgelopen jaren verdiept in de behandeling van kinderen met Downsyndroom. Een spraak- of taalstoornis kan heel complex zijn. Ieder kind vraagt zijn eigen individuele aanpak. Ik vind het heerlijk om die complexe puzzel te ontrafelen en te kunnen bijdragen aan het opbouwen van een betere communicatie en een betere zelfredzaamheid van een kind. Daarnaast behandel ik afwijkend mondgedrag en afwijkend slikken volgens OMFT en zie ik volwassen patiënten met dysfagie (slikstoornissen).

Sylvia Blom

sylvia@logopediewoerden.nl

Werkdagen: maandag, woensdag, donderdag (Terschellingkade), dinsdag (Polanerbaan)

Ik ben in 1985 afgestudeerd aan de Hogeschool Utrecht. Mijn eerste werkervaring heb ik opgedaan in het speciaal basisonderwijs te Gouda gedurende 3 jaar. Na deze periode heb ik gewerkt bij het Beatrix Ziekenhuis te Gorinchem en heb mij gedurende die periode gespecialiseerd in de stottertherapie. Verder ben ik 5 jaar docent geweest op de Hogeschool Utrecht, hier heb ik studenten Logopedie begeleid en les gegeven in de vakken stotteren, articulatiestoornissen en schisis.
Vanaf 2008 ben ik mede-eigenaar van de Logopedie Praktijk Woerden. Mijn werkzaamheden zijn met name gericht op complexe spraak- en taalproblemen, schisis, stottertherapie/communicatieproblemen bij kinderen, adolescenten en volwassenen. Het begeleiden van adem- en stemproblematiek blijft voor mij een interessant deel van het vak, en ik volg met veel plezier regelmatig na- en bijscholingscursussen. Verder ben ik aangesloten bij het Parkinsonnetwerk en neem ik deel aan diverse multidisciplinaire overleggen rondom deze problematiek. Mijn interesse en ervaring ligt verder nog bij diverse neurologische problemen, waaronder slikstoornissen.
In 2018 heb ik een verdiepings- en specialisatietraject afgerond met als onderwerp lees- en spellingsspecialist PO/VO.
In de behandeling staat voor mij de mens centraal, communicatie is daar een belangrijke factor in. De samenwerking tussen ouders, cliënt, de directe omgeving van de cliënt en de logopedist is een belangrijke component in de therapie.

Sabrine Nobel

sabrine@logopediewoerden.nl

Werkdagen: maandag, donderdag (Terschellingkade), woensdag (Rembrandtlaan)

In 2008 ben ik als logopedist afgestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht. Ik ben toen gestart bij Logopedie Praktijk Woerden waar ik nog steeds met veel plezier werk. Ik heb eerst 3 jaar in loondienst gewerkt, voordat ik mede-eigenaar ben geworden van de praktijk.
In de eerste jaren heb ik zoveel mogelijk verschillende problematieken behandeld en nascholingen gevolgd om erachter te komen in welke stoornisgebieden ik mij meer wilde specialiseren. Inmiddels behandel ik voornamelijk spraak-taalproblemen, afwijkend mondgedrag/afwijkend slikken en ben ik sinds een aantal jaren ook pré-verbale logopedist (behandeling van jonge kinderen met eet- en drinkproblemen). Ik heb meerdere na- en bijscholingen gevolgd om deze problematieken te kunnen behandelen.
Tijdens de behandelingen vind ik het fijn om één op één aandacht te hebben voor de patiënt (en ouders) om zoveel mogelijk vooruitgang in de ontwikkeling te stimuleren. Ik heb veel affiniteit met articulatieproblemen waarbij niet standaard een behandelmethode gekozen kan worden. Het is een leuke zoektocht om dan de juiste uitspraak voor elkaar te krijgen. Ik geniet tijdens mijn werk heel erg van de bijzondere gesprekken die je met elkaar hebt. De leuke opmerkingen en kijk op dingen die kinderen hebben, geven veel plezier in het werk. Elk half uur is de werksetting weer helemaal anders met andere mensen en andere problematiek.

Jantina de Bruijn-Brak

jantina@logopediewoerden.nl

Werkdagen: maandag, donderdag (Terschellingkade), woensdag (Rembrandtlaan)

Werkdagen: maandag, donderdag (Rembrandtlaan), dinsdag, vrijdag (Terschellingkade)

Ik ben in juli 2013 afgestudeerd als logopedist aan de Hogeschool van Utrecht. Sinds september 2013 werk ik in Logopedie Praktijk Woerden en vanaf april 2014 ook op onze dependance in SBO De Keerkring. Daar zie ik zowel kinderen van het SBO als kinderen van buiten de school. Dit betekent dat ik ervaring heb met kinderen met specifieke spraaktaalproblemen, nauwelijks sprekende kinderen en kinderen met bijkomende problematiek zoals autisme en ADHD. Daarnaast ben ik geschoold in OMFT-behandelingen, dit zijn behandelingen gericht op afwijkend mondgedrag. Ik vind het belangrijk om samen met ouders te zoeken naar de beste aanpak tijdens de behandeling en zo bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling van een kind.