Taal

Dyslexie

Gehoor

Preverbale logopedie

Slikken en Mondgedrag

Spraak

Stem

Adem

De teksten over de logopedische stoornissen zijn tot stand gekomen met dank aan de teksten van het samenwerkingsverband logopedie Nieuwegein www.logopedienieuwegein.nl.