Dyslexie, leesproblemen & spellingsproblemen

Het goed kunnen lezen en spellen is belangrijk in onze maatschappij. Al vóór dat kinderen naar school gaan wordt hier een basis voor gelegd met de spraak- en taalontwikkeling. Als uw kind achter gaat lopen op leeftijdsgenootjes met lezen en spellen, kan de logopedist onderzoek doen en mogelijk behandelen. Bij een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau, kan er sprake zijn van dyslexie.

Wat doet de logopedist?

De logopedist kan vooronderzoek doen bij twijfels rond de lees- en spellingsontwikkeling en gerelateerde spraak, taal en auditieve functies trainen. Wanneer er een vermoeden is dat uw kind dyslexie heeft, kan er een screening worden uitgevoerd waarmee het risico op dyslexie kan worden bepaald. Mocht er sprake zijn van een verhoogd risico, dan zal de logopedist adviseren om dit verder te laten onderzoeken door een orthopedagoog of jeugdpsycholoog. Een orthopedagoog en jeugdpsycholoog zijn bevoegd om deze diagnose vast te stellen.

Wanneer uw kind lees- en spellingsproblemen heeft (waaronder de diagnose dyslexie) wordt uit het onderzoek duidelijk waar aan gewerkt moet worden. Ligt de oorzaak in onvoldoende taalmogelijkheden van uw kind, dan biedt de logopedist reguliere taaltherapie en auditieve oefeningen. Wij onderscheiden ons in de behandeling van lees- en spellingproblemen en dyslexie, omdat wij kijken naar wat uw kind nodig heeft met lezen en spelling en stappen op zijn of haar niveau in. Hierin wordt ook samengewerkt met de school.

Terug