Gehoor

Voor de communicatie is het gehoor erg belangrijk. Als we een gesprek voeren, kunnen we alleen adequaat reageren als we elkaar verstaan. Zodra er gehoorproblemen zijn, heeft dat meteen invloed op de communicatie. Gehoorproblemen, zoals slechthorendheid en doofheid, kunnen ontstaan op latere leeftijd, maar ook al vanaf de geboorte aanwezig zijn.

Ook voor de spraak-taalontwikkeling is een goed gehoor belangrijk. Een kind leert taal en spraak door imitatie van de omgeving. Als een kind iets verkeerd hoort, kan het ook nooit goed imiteren. Als kinderen veel last hebben van middenoorontstekingen, horen ze in die periode slecht en kunnen er problemen optreden bij de spraak-taalontwikkeling.

Er zijn ook kinderen, die wel goed horen, maar de gesproken taal niet goed begrijpen of de boodschap niet kunnen onthouden. Deze kinderen kunnen last hebben van auditieve verwerkingsproblemen. Ook hierdoor wordt de communicatie verstoord.

Wat doet de logopedist?

Bij kinderen met spraak-taalproblemen zal de logopedist de kwaliteit van het gehoor observeren. Mogelijk wordt geadviseerd om via de huisarts een verwijzing voor een gehooronderzoek door een kno-arts of audiologisch centrum te vragen. Tevens worden natuurlijk de spraak-taalproblemen behandeld.

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen worden onderzocht en daarna begeleid door de logopedist, vaak in samenwerking met de school.

Auditieve verwerkingsproblemen

Kinderen met auditieve verwerkingsproblemen kunnen de gesproken taal niet goed interpreteren. Ze begrijpen de gesproken boodschap niet of kunnen het niet goed onthouden. Sommige kinderen negeren zelfs geluiden of gesproken boodschappen. Hierdoor kunnen deze kinderen een behoorlijke achterstand oplopen in hun ontwikkeling, terwijl ze een normale intelligentie hebben.

Ook op school ondervinden deze kinderen veel problemen. Om te leren lezen en schrijven moet een kind goed kunnen luisteren naar de verschillen tussen de klanken en moet het ook de losse klanken in een woord kunnen horen. Verder zijn deze kinderen vaak snel afgeleid door geluiden, hebben ze een korte aandachtsspan en een slecht besef van tijd.

Het is dus erg belangrijk dat deze problemen zo snel mogelijk worden ontdekt.

De logopedist kan de auditieve vaardigheden onderzoeken en, voor een uitgebreider onderzoek, de kinderen doorsturen naar een audiologisch centrum.

Terug