Preverbale logopedie

Preverbale logopedie betekent ‘logopedie voordat het spreken begint’. Bij prelogopedie wordt begeleiding gegeven aan ouder(s) en kind bij eet- en drinkproblemen en/of het begin van de communicatieve ontwikkeling.

Problemen bij het eten en drinken

Problemen bij het begin van de communicatieve ontwikkeling

Terug