Taal

Elk kind ontwikkelt zich stap voor stap. Ook het leren praten doet elk kind op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo. Misschien zegt het ene kind zijn eerste woordje pas laat, maar leert het sneller zinnen te maken dan een ander kind dat het eerste woordje al wel vroeg kon zeggen.

De taalontwikkeling van een kind is complex en voor ieder kind anders.

Bij twijfel, kan de logopedist onderzoeken hoe ver de ontwikkeling is en wat mogelijk beïnvloedende factoren zijn van een verstoorde of vertraagde taalontwikkeling. Zo nodig worden adviezen gegeven voor taalstimulering en indien er sprake is van een achterstand, wordt logopedische therapie opgestart.

Lees meer…

Het normale verloop van de taalontwikkeling

Problemen in de taalontwikkeling

Meertaligheid

Terug